Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Covid – 19 – Mikropożyczki z Funduszu Pracy, które mogą być bezzwrotne


Opublikowano: 28 maja 2020

Przepisy tarczy antykryzysowej umożliwiły dla przedsiębiorców uzyskanie mikropożyczki udzielanej z Funduszu pracy.

Wniosek należy złożyć do odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy (miejsce prowadzenia działalności gospodarczej).

Pożyczka udzielana jest do wysokości 5000 zł.

Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 01 kwietnia 2020 r.

Wniosek można złożyć przez Internet (strona www.praca.gov.pl).

Warunkiem złożenia takiego wniosku jest posiadanie podpisu na platformie ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.

Jeżeli ktoś nie posiada podpisu ePUAP przy pomocy aplikacji bankowej niektórych banków (zachęcamy do odwiedzenia tej strony: www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany) można taki profil założyć w kilka minut.

Najistotniejsze w tej formie pomocy jest to, iż pożyczka taka zostanie umorzona na wniosek pożyczkobiorcy, jeżeli przedsiębiorca złoży taki wniosek w terminie 14 dni od upływu trzech miesięcy od udzielenia pożyczki (art. 3 ust. 1 wzoru umowy).

Należy jednak pamiętać o złożeniu tego wniosku, bo inaczej pożyczkę należy zwrócić z odsetkami (par. 4 ust. 1 i 2 w nawiązaniu do par. 1 ust. 4 wzoru umowy).

Odsetki wynoszą w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski