Loading...
 • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
 • Telefon: +48 667-601-401
 • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię obejmują w szczególności:

Prawo cywilne i gospodarcze

 • bieżące konsultacje i porady prawno-gospodarcze;
 • opracowanie, analizę i weryfikację umów;
 • nadzór prawny nad realizacją kontraktów;
 • sporządzanie pism procesowych, wniosków, sprzeciwów, zarzutów, apelacji, skarg kasacyjnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi (także arbitraż i mediacja), również w postępowaniu elektronicznym;
 • prawna windykacja należności;
 • doradztwo prawne przy sprzedaży, zakupie lub wynajmie nieruchomości;
 • doradztwo w zakresie umów prawa budowlanego, umów zlecenia i o dzieło, umów sprzedaży;
 • doradztwo w zakresie prawa autorskiego;
 • negocjacje prawne i biznesowe;
 • obsługa spółek prawa handlowego (zakładanie, akty wewnętrzne, uchwały, likwidacja, przekształcenia);
 • dystrybucja ubezpieczeń (dostosowanie procedur wewnętrznych, analiza umów agencyjnych, umów o doradztwo/OWFCA).