Loading...
 • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
 • Telefon: +48 667-601-401
 • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Prawo autorskie

Prawo autorskie

Wedle ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. art. 1 ust. 1 „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).”

Powyższa definicja jest bardzo szeroka, tym samym praktycznie każda czynność prowadząca do postania dzieła, może być objęta regulacjami tych przepisów.

Prawa autorskie

O prawie autorskim prawie wszyscy coś słyszeli, większość jednak uważa, że to jest abstrakcyjne zagadnienie i ich akurat nie dotyczy. Tymczasem nic bardziej mylnego. Dziedzina ta reguluje postępowanie, nie tylko osób z określonych branż gospodarki czy środowisk, codziennie każdy z nas mimochodem się z nią styka. W Polsce znajomość tej problematyki jest niewielka, jednakże zauważalny jest trend w całej Unii Europejskiej, związanej ze zwiększeniem zainteresowania tymi zagadnieniami.

W erze społeczeństwa cyfrowego, gdzie ogromne międzynarodowe korporacje udostępniają swoje usługi on – line, na każdym kroku mamy do czynienia z czyimś prawem autorskim, nie wspominając tutaj o technologii blockchain (zdecentralizowana platforma transakcyjna, do której każdy może mieć dostęp), coraz bardziej popularną metoda na dysponowaniem prawem autorskim np. do muzyki.

Włączając radio, oglądając telewizję czy czytając książkę albo gazetę, prawo autorskie nam towarzyszy. Nawet korzystając z komputera, przeglądając strony w Internecie również z nim obcujemy. Prawo autorskie reguluje kwestie związane z budową domu a nawet w tym momencie, podczas lektury tej części oferty naszej Kancelarii. Prawo autorskie, chroni również prawo do wizerunku, tym samym powiązanie jest dość mocno z inną kategorią przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych. Prawo autorskie jest też domeną prawa pracy, nie każdy wie, iż wszystko, co wykonujemy zgodnie z treścią umowy o pracę na rzecz pracodawcy, staje się jego autorskim prawem majątkowym. Zajmujemy się również zagadnieniem trollingu patentowego, co jest ogromnym problemem dla gospodarki amerykańskiej, a w Unii Europejskiej jeszcze do nie dawna było to zjawisko marginalne. Od jakiegoś czasu zauważalny jest jednak trend powiększania się zapytań od klientów, którzy są podmiotem takich niezgodnych z prawem działań ze strony tzw. podmiotów trolli (więcej o zjawisku trollingu patentowego, w analizie prawnej umieszczonej na naszej stronie).

Prawnicy Kancelarii Merito specjalizują się w całościowym podejściu do tego zagadnienia.

Obsługujemy
 • deweloperów oprogramowania komputerowego
 • wydawnictwa
 • producentów telewizyjnych
 • wszelkie inne podmioty, które w swojej działalności operują prawem autorskim
Nasze usługi
 • Przygotowujemy umowy
 • Analizujemy zapisy umów już istniejących
 • Reprezentujemy klientów w negocjacjach lub mediacjach
 • Reprezentujemy klientów w potencjalnych sporach sądowych

Konstruowane przez nas umowy, są na tyle dokładne i przejrzyste, iż wszystkie strony takiego kontraktu, są w pełni świadome swoich praw i obowiązków. Dzięki temu, potencjalne spory w ogóle praktycznie nie powstają.

Nasi klienci korzystając z naszych usług od lat, pomimo zdarzających się sytuacji wymagających prowadzenia dialogu co do treści umowy, dzięki profesjonalnie skonstruowanym zapisom z tego zakresu, nie byli zmuszeni do skorzystania z drogi sądowej.

Jeżeli jednak zdarzy się, że konflikt na tym polu, musi podlegać rozstrzygnięciu sądu, to trzeba zauważyć, prowadzenie takich postępowań wymaga, dużej wiedzy również od samych sędziów. Ustawodawca zdecydował się na powierzenie kompetencji do rozstrzygania tego typu sporów – sądom okręgowym. Dla ciekawości dostępne dane statystyczne za rok 2012 – 2016 wskazują na wzrost udziału tego typu postępowań sądowych (2012 – 1213 spraw, 2016 -1856 spraw). Jednocześnie, co trzeba podkreślić postępowania sądowego z dziedziny prawa autorskiego są procesami długotrwałymi, wymagającymi znacznego doświadczenia zawodowego od pełnomocników i jednocześnie mające z reguły znaczny wymiar finansowy.

Jeżeli stykasz się nawet okazjonalnie z zagadnieniami prawa autorskiego w prowadzeniu biznesu, skorzystanie z naszych usług w tym zakresie, usprawni twoje działania, ochroni twoje pieniądze, oszczędzi czas a ryzyko, iż Twoja sprawa powiększy powyżej prezentowaną statystykę znacznie spadnie. W szczególności poza branżami i podmiotami, z którymi współpracujemy, polecamy się nowo powstający przedsiębiorstwom, start up, a także już od marca 2020 r. prostym spółkom akcyjnym.

Zapraszamy do współpracy.