Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię na rzecz przedsiębiorców obejmują w szczególności:

  • zakładanie spółek i tworzenie struktur kapitałowych, w tym rejestracji spółek, rekomendowanie korzystnych, elastycznych i najbardziej opłacalnych form działania na rynku oraz wybór właściwej drogi założenia spółki – zaawansowane umowy i statuty spółek lub wsparcie i pomoc przy korzystaniu z S24 – systemu internetowej rejestracji spółek handlowych,
  • łączenie i podział oraz przekształcenia spółek na wszystkich etapach, w tym opracowanie strategii prawnej przekształcenia, tworzenie niezbędnych dokumentów oraz kontrola m.in. nad doborem nowej formy prawnej dla całej struktury,
  • zmiany właścicielskie, w tym sporządzanie i opiniowanie planów oraz umów nabywania i zbywania praw udziałowych lub akcji, doradztwo przy nabywaniu przedsiębiorstw i ich sprzedaży,
  • akty wewnętrzne spółki, w tym uchwały, prowadzenie posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, umowy pomiędzy członkami zarządu a spółką, procedury i procesy wewnętrzne.