Loading...
 • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
 • Telefon: +48 667-601-401
 • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Zakres usług

Zakres usług

Możemy dla Państwa stworzyć, zweryfikować każdy rodzaj umowy gospodarczej, przygotować opinię prawną na wybrane zagadnienia, jak również reprezentować, jako pełnomocnicy przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym jak i organami administracji i sądami administracyjnymi. Z powodzeniem prowadziliśmy liczne negocjacje prawno – biznesowe. Działamy również na polu zamówień publicznych, pod naszym nadzorem realizowane były kontrakty (Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem) oparte na FIDIC (International Federation of Consulting Engineers). Szczególną uwagę przywiązujemy do spraw z zakresu prawa autorskiego, ochrony danych osobowych czy ubezpieczeń, ale również w szeroko pojętych umowach sprzedaży i utrzymania produktów. W zakresie oferty dotyczącej ochrony danych osobowych zapraszam do zakładki RODO.

Usługi świadczone przez naszą  Kancelarię obejmują w szczególności:

Prawo cywilne i gospodarcze

 • bieżące konsultacje i porady prawno-gospodarcze;
 • opracowanie, analizę i weryfikację umów;
 • nadzór prawny nad realizacją kontraktów;
 • sporządzanie pism procesowych, wniosków, sprzeciwów, zarzutów, apelacji, skarg kasacyjnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi (także arbitraż i mediacja), również w postępowaniu elektronicznym;
 • prawna windykacja należności;
 • doradztwo prawne przy sprzedaży, zakupie lub wynajmie nieruchomości;
 • doradztwo w zakresie umów prawa budowlanego, umów zlecenia i o dzieło, umów sprzedaży;
 • doradztwo w zakresie prawa autorskiego;
 • negocjacje prawne i biznesowe;
 • obsługa spółek prawa handlowego (zakładanie, akty wewnętrzne, uchwały, likwidacja, przekształcenia);
 • dystrybucja ubezpieczeń (dostosowanie procedur wewnętrznych, analiza umów agencyjnych, umów o doradztwo/OWFCA).

Prawo administracyjne

 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym;
 • sporządzanie pism procesowych, pism urzędowych, wniosków, odwołań;
 • zamówienia publiczne, w tym projekty oparte na FIDIC;
 • sporządzanie pism procesowych, pism urzędowych, wniosków, odwołań, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi sądami;
 • sprawy związane z prawem dotyczącym cudzoziemców (pozwolenia na pracę, pozwolenia na pobyt, status uchodźcy, uzyskanie statusu rezydenta UE);
 • ochrona danych osobowych, wdrożenie RODO, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Prawo pracy

 • doradztwo prawne w przypadku sporów z pracownikiem;
 • umowy o pracę, regulaminy pracy i inne akty wewnętrzne.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy. Poniżej znajdziecie Państwo kontakt do nas, odpowiemy na każde prawne pytanie.

Our Work

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.