Loading...
 • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
 • Telefon: +48 667-601-401
 • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Zakres usług

Zakres naszych usług

Specjalizujemy się w prawie cywilnym i gospodarczym, prawie administracyjnym, ochronie danych osobowych (RODO) prawie autorskim, ubezpieczeniach.

Logo Merito

Kancelaria może dla Państwa stworzyć, zweryfikować każdy rodzaj umowy gospodarczej, przygotować opinię prawną na wybrane zagadnienia, jak również reprezentować, jako pełnomocnik przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym jak i organami administracji i sądami administracyjnymi. Z powodzeniem prowadziliśmy liczne negocjacje prawno – biznesowe.

Działamy również na polu zamówień publicznych, pod naszym nadzorem realizowane były kontrakty oparte na FIDIC (International Federation of Consulting Engineers). Szczególną uwagę przywiązujemy do spraw z zakresu prawa autorskiego, ochrony danych osobowych czy ubezpieczeń, ale również w szeroko pojętych umowach sprzedaży i utrzymania produktów. W zakresie oferty dotyczącej ochrony danych osobowych zapraszam do zakładki RODO.

Usługi świadczone przez naszą  Kancelarię obejmują w szczególności:

Prawo cywilne i gospodarcze

 • bieżące konsultacje i porady prawno-gospodarcze;
 • opracowanie, analizę i weryfikację umów;
 • nadzór prawny nad realizacją kontraktów;
 • sporządzanie pism procesowych, wniosków, sprzeciwów, zarzutów, apelacji, skarg kasacyjnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi (także arbitraż i mediacja), również w postępowaniu elektronicznym;
 • prawna windykacja należności;
 • doradztwo prawne przy sprzedaży, zakupie lub wynajmie nieruchomości;
 • doradztwo w zakresie umów prawa budowlanego, umów zlecenia i o dzieło, umów sprzedaży;
 • doradztwo w zakresie prawa autorskiego;
 • negocjacje prawne i biznesowe;
 • obsługa spółek prawa handlowego (zakładanie, akty wewnętrzne, uchwały, likwidacja, przekształcenia);
 • dystrybucja ubezpieczeń (dostosowanie procedur wewnętrznych, analiza umów agencyjnych, umów o doradztwo/OWFCA).

Prawo administracyjne

 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym;
 • sporządzanie pism procesowych, pism urzędowych, wniosków, odwołań;
 • zamówienia publiczne, w tym projekty oparte na FIDIC;
 • sporządzanie pism procesowych, pism urzędowych, wniosków, odwołań, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi sądami;
 • sprawy związane z prawem dotyczącym cudzoziemców (pozwolenia na pracę, pozwolenia na pobyt, status uchodźcy, uzyskanie statusu rezydenta UE);
 • ochrona danych osobowych, wdrożenie RODO, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy. Poniżej znajdziecie Państwo kontakt do nas, odpowiemy na każde prawne pytanie.

Szczegóły

Nasze usługi

Zapoznaj się ze szczegółami naszych usług w danej dziedzinie prawa. W celu pozyskania więcej informacji skontaktuj się z nami.