Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Doręczenia elektroniczne – kolejny krok do cyfryzacji społeczeństwa


Opublikowano: 8 października 2020

Sejm uchwalił, ustawę o doręczeniach elektronicznych.

Jest to kolejny krok do zwiększenia cyfryzacji.

Założeniem ustawy jest to, iż pisma z urzędów będą doręczane na specjalne skrzynki elektroniczne (każdy obywatel będzie miał jedną taką skrzynkę).

Wpis adresu elektronicznego przez daną osobę będzie dobrowolny, jednakże po dokonaniu takiego wpisu po stronie organów administracji powstanie obowiązek doręczania wszelkiej korespondencji w postaci elektronicznej na taki wskazany adres email.

Operatorem tej usługi do 2025 będzie Poczta Polska.