Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Doręczenia elektroniczne


Opublikowano: 20 kwietnia 2020

Znaczna część polskiego społeczeństwa nie korzysta z form porozumiewania się elektronicznego z organami administracji, sądami a nawet przedsiębiorcami itp.

Sytuacja z zamieszaniem wokół wyborów pokazuje, iż nasz kraj nie jest do końca przygotowany na dobę cyfryzacji (niektóre kraje wprowadziły możliwość głosowania elektronicznego dekadę temu).

W luty 2020 Rada Ministrów skierowała do parlamentu ustawę o doręczeniach elektronicznych.

Ta ustawa jest krytykowana przez wielu prawników ze względu na zapisy tzw. przesyłki hybrydowej, które ich zdaniem naruszają tajemnicę związaną z wykonywaniem zawodów prawniczych. O tym wspomnimy w innej wiadomości.

Natomiast skupmy się na pozytywnych aspektach.

Przepisy tej ustawy umożliwią, a nawet nakażą dostarczenie korespondencji, która dzisiaj dociera wyłączenia w wersji papierowej na specjalne skrzynki elektroniczne. To dobry krok naprzód. Oczywiście ustawa wprowadza kategorię spraw, gdzie nadal dokumenty będą musiały być dostarczane w formie papierowej.

Posłużymy się przykładem z naszego podwórka. Wiele pism, które wysyła do nas sąd są czynnościami o charakterze technicznym i generalnie w ogóle nie musiałby być wysyłane w tradycyjnej formie. To oszczędziłoby czas, papier, wykorzystanie sprzętu i było ułatwieniem dla obu stron.

Wedle art. 9 wiele podmiotów będzie miało obowiązek posiadania i odbierania korespondencji w formie elektronicznej (w większości to profesjonalni prawni pełnomocnicy ale pod zapisami punktu 8 i 9, kryją się wszyscy przedsiębiorcy, tym samym grupa podmiotów obowiązanych jest dość szeroka).

1)     adwokat wykonujący zawód;

2)     radca prawny wykonujący zawód;

3)     doradca podatkowy wykonujący zawód;

4)     doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód;

5)     rzecznik patentowy wykonujący zawód;

6)     notariusz wykonujący zawód;

7)     radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe;

8)     podmiot niepubliczny wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655 i 1798);

9)     podmiot niepubliczny wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, 1495 i 1649).