Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Informacja o składkach i wpłatach na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Opublikowano: 19 lutego 2020

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła masowo korespondencję do płatników, odnośnie wysokości składek i wpłat w poprzednim roku kalendarzowym.

Jednocześnie ZUS przekazuje informacje, iż można dokonać weryfikacji składek na portalu internetowym prowadzonego przez Zakład.

Należy zastrzec, że na portalu są dostępne dane tylko za dwa lata.

Ponadto wielu naszych klientów informuje, iż nie wiedzą skąd jest wysokość nadpłaty lub niedopłaty.

Naszą radą w tym zakresie jest złożenie wniosku o niezaleganiu. Jednocześnie sugerujemy aby skorzystać z możliwości składania elektronicznego wniosku o niezaleganiu we wpłatach składek.