Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Kara umowna, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku płatności


Opublikowano: 28 listopada 2019

W sprawie, która była analizowana przez Sąd Najwyższy, strony ustaliły karę umowną na 10 % wartości danego zakresu umowy, a także przewidziały, że wykonawca może od umowy odstąpić, jeżeli zamawiający opóźnia się z płatnościami za faktury co najmniej 14 dni i mimo wezwania dalej nie płaci. Wykonawca od umowy odstąpił i naliczył karę umowną.

Sąd Najwyższy w uchwale  7 sędziów Izby Cywilnej SN z 20 listopada 2019 r., sygn. III CZP 3/19, stwierdził, iż takie zastrzeżenie kary umownej jest nieważne. Co do zasady nie ma możliwości zastrzeżenia kary umownej o charakterze pieniężnym.

Orzeczenie będzie miało wpływ na branżę budowlaną ale również dla rynku nieruchomości.

Często w przypadku najmów komercyjnych właściciel nieruchomości, zastrzega karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy, w przypadku braku zapłaty czynszu przez najemcę. W nawiązaniu do powyższej uchwały takie praktyki będzie można obecnie kwestionować przed sądem. Dodać należy, iż sądy apelacji warszawskiej już od dawna wypracowały taką linię orzeczniczą.