Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Komunikat o RODO/ GDPR


Opublikowano: 29 lipca 2019

W dniu 24 lipca Komisja Europejska opublikowała komunikat o RODO/ GDPR.

Podkreślono zadowalający poziom wdrożenia, większą kulturę biznesu i świadomość jednostek.

Podano również przykłady nałożonych kar:
● 5 tys.EUR na kawiarnię (bezprawny monitoring),
● 220 tys. EUR na PL spółkę (uchybienie obow. informacyjnemu),
● 50 mln EUR dla Google we Francji (uchybienia dot. uzyskiwania zgody).