Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Nowe sądy do rozpatrywania sporów dotyczących praw autorskich


Opublikowano: 13 czerwca 2019

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego.

Zostaną powołane specjalne wydzielone sądy do rozpatrywania sporów w zakresie praw własności intelektualnej.

Na dzisiaj na liście jest Sąd Okręgowy w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku.

Sądami II instancji mają być Sąd Apelacyjny w Warszawie i Katowicach.

Kolejną propozycją jest wprowadzenie przymusu radcowskiego/adwokackiego w takiej kategorii spraw, co nasza kancelaria jako specjalizująca się w prawach autorskich przyjmuje z zadowoleniem.