Loading...
 • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
 • Telefon: +48 667-601-401
 • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Nowe zasady rozpatrywania sporów z zakresu prawa autorskiego


Opublikowano: 21 kwietnia 2020

Jakiś czas temu wspominaliśmy, że planowana jest zmiana Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie rozpatrywania sporów dotyczących praw autorskich. O jakie spory chodzi

 • ochrona praw autorskich i pokrewnych,
 • ochrona praw własności przemysłowej,
 • zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • ochrona dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczą one wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług,
 • ochrona dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą
 • ochrona innych praw na dobrach niematerialnych.

Jakie jeszcze będą zmiany:

 1. Przymus zastępstwa procesowego udzielonego przez zawodowego pełnomocnika: radca prawny, adwokat lub rzecznik patentowy
 2. Przymus w sprawach, gdzie wartość przedmiotu spory przekracza 20 tys. zł.
 3. Sprawy rozpatrywane będą przez Sądy Okręgowe
 4. Sąd Okręgowy w Warszawie, będzie rozpatrywał sprawy w zakresie programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym
 5. Minister Sprawiedliwości uzyskał uprawnienie do wyznaczania Sądów Apelacyjnych, które staną się sądami II instancji dla kilku apelacji (do tej pory wskazywana, że będzie to Sąd Apelacyjny w Warszawie i Sąd Apelacyjny w Gdańsku). Minister Sprawiedliwości uzyskał identyczne uprawnienie do kumulowania danego typu spraw z kilku okręgów w jednym sądzie okręgowym.