Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Obywatelski sędzia handlowy


Opublikowano: 25 czerwca 2019

Nowy pomysł, nieco z serii egzotycznych, chociaż dość poważnie rozważany.

Ma być remedium na zatory w sądach gospodarczych.

Wymagania:
Wiek od 29 do 70 lat.
Kadencja 5 lat
Kto: przedsiębiorcy, wspólnicy spółek jawnych lub partnerskich, członkowie zarządu, komplementariusze spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej, zarządcy albo likwidatorzy europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych czy prokurenci.
Doświadczenie 2 lata

Pomysł pozostawiamy bez komentarza.