Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Sąd Najwyższy

Odpowiedzialność solidarna inwestora za roboty budowlane w stosunku do dalszych podwykonawców


Opublikowano: 6 grudnia 2019

Sąd Najwyższy w dniu 04 grudnia 2019 r. orzekł, iż ugoda zawarta pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem, nie zwalnia tego ostatniego z odpowiedzialności solidarnej w stosunku do podwykonawcy Wykonawcy.

Tym samym warunki ugody, nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia podwykonawcy i nie może być zredukowana.

Sygnatura akt I CSK 577/18, wyrok z 4 grudnia 2019 r.