Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Pierwszy wyrok sądowy po orzeczeniu TSUE w sprawie kredytów fankowych


Opublikowano: 11 października 2019

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł na korzyść powodów posiadających kredyt frankowy, oddalając apelację banku.

W uzasadnieniu sąd wskazał, iż orzeczenie Sądu Rejonowego było prawidłowe, uznał, iż klauzula indeksacyjna do szwajcarskiej waluty była nieważna, jednakże cała umowa pozostaje ważna, pomimo, że nie jest opłacalna ekonomicznie dla banku. Spłacie podlega kwota nominalna z ustalonym w umowie zmiennym oprocentowaniem według stawki LIBOR (czyli dla kredytów w walucie jak dla CHF).

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 października 2019 r., sygn. V Ca 289/19.