Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Najem mieszkania na cele mieszkaniowe – nowe propozycje Ministerstwa Finansów dotyczące ryczałtowej formy opodatkowania

Najem mieszkania na cele mieszkaniowe – nowe propozycje Ministerstwa Finansów dotyczące ryczałtowej formy opodatkowania

  • Time Frame Analiza prawna

Na rynku budowlanym, w szczególności w dużych aglomeracjach  można zauważyć wzmożony ruch. Część inwestorów stwierdziło, iż lokowanie zasobów finansowych w nieruchomościach, to najlepsza obecnie forma lokaty kapitału. Tacy inwestorzy zamierzają przeznaczyć te nieruchomości, w większości do najmu  na cele mieszkaniowe. Z  moich rozmów z młodymi osobami wynika, iż duża część z nich nie zamierza, w najbliższym czasie kupować swojego lokalu, a będzie skupiać się bardziej na wynajmie odpowiedniej, dla ich planów nieruchomości. Tym samym sytuacja na rynku nieruchomości zmienia się, bo jeszcze 10 lat temu, większość młodych ludzi planowało zaciągnąć kredyt i zakupić chociaż niewielkie mieszkanie. Jednakże z uwagi na coraz bardziej restrykcyjne wymogi Komisji Nadzoru Finansowego, rynek kredytów hipotecznych, też uległ zmianie i młodym  ludziom, trudniej spełnić warunki do uzyskania kredytu. Ponadto na początku kariery zawodowej zmiana pracy następuje często, a wynajmując mieszkanie, można też je zmienić w miarę szybko i dostosować swoje miejsce zamieszkania do nowego zajęcia.

Przyszłych i obecnych inwestorów, zaniepokoił nieco fakt, iż Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany w przepisach podatkowych, związanych z wynajmowanie nieruchomości. Jak zwykle bywa, w przypadku zwiększonej aktywności naszych obywateli, Państwo też stara się nieco uzyskać dla siebie z tego wzmożonego zainteresowania. Dla przypomnienia, w przypadku najmu lokalu na cele mieszkaniowe, można skorzystać z ryczałtowej formy opodatkowania podatkiem dochodowym, który wynosi 8,5 % przychodu za każdy miesiąc. Ułatwia to rozliczenie z fiskusem, jest zdecydowanie niższy niż próg dochodowy 18%, nie mówiąc już o drugim progu 32%. Oczywiście trzeba też zwrócić uwagę, na to iż przy ryczałcie mowa jest o przychodzie a nie o dochodzie, jak w przypadku ogólnej skali podatkowej. Jednakże rachunek ekonomiczny jest prosty, tym samym zdecydowana większość osób wybiera tę formę zapłaty należnego podatku. Od jakiegoś czasu pojawiały się informacje, iż MF może zmienić podejście, co do możliwości wyboru tej formy opodatkowania w przypadku osób, które wynajmują na cele mieszkaniowe więcej niż jeden lokal mieszkalny (o sporach z fiskusem piszę poniżej). Dochodziła tutaj też kwestia interpretacji definicji przedsiębiorcy i tym samym podlegania pod przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej (w szczególności dotyczyło to osób, której takiej działalności nie prowadzą) oraz podatku VAT. Pomijając te dwie ostatnie kwestie, MF zaproponowało zmiany w podatku ryczałtowym. Obecnie nie ma żadnych ograniczeń kwotowych dotyczących formy ryczałtowej podatku. Wedle nowej propozycji z podatku tego mogłyby skorzystać osoby, których przychody z tytułu najmu nie przekraczałby 100 tys. złotych rocznie (czyli daje to 8333 PLN miesięcznie, bo przecież czynsze z reguły są regulowane w takich odstępach czasowych). Wedle danych MF zmiana ta będzie dotyczyć 2% podatników. Tacy podatnicy będą musieli rozliczyć te przychody wedle ogólnej skali: 18% lub 32%.

Czy będzie to korzystne dla podatnika? Pomimo, iż dla 2% właścicieli takich nieruchomości taka zmiana może nie być korzystna, to dla pozostałych owszem już tak. Niektóre urzędy skarbowe (obecnie Krajowa administracja skarbowa) kwestionowały możliwość wyboru ryczałtowej formy opodatkowania, w przypadku gdy najem dotyczył kilku nieruchomości. Obecnie zniknie możliwość takiej interpretacji, tym samym nie będzie już potencjalnej osi sporu pomiędzy właścicielem a organami administracji skarbowej. Należy mieć tylko nadzieję, iż ten limit nie ulegnie zmianie w dół, a MF nie wpadnie na pomysł, iż limit ten dotyczy tylko sytuacji, gdy właściciel będzie wynajmował tylko jedną nieruchomości. Przyszłość pokaże, jakie są dalsze plany MF, a powyżej proponowane zmiany prawdopodobnie wejdą w życie z początkiem 2018 roku.

Aktualizacja 13 września 2017 r.

MF podało, iż dla osób, które przekroczą próg 100 tys. złotych rocznie przychodu z tytułu najmu lokalu, będzie nowa stawka podatku ryczałtowego 12,5% miesięcznie. Do samego projektu jeszcze nie dotarłem, jednakże wynika z niego, że większy podatek zapłacimy (co wydaje się logiczne, ale często tak nie jest), od przekroczenia kwoty.  Zakładam, że liczone to będzie od stycznia do grudnia czyli jako rok kalendarzowy.

Autor

Radca prawny

Maciej Osiewacz