Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Przesyłka hybrydowa


Opublikowano: 24 kwietnia 2020

Kilka dni temu wspominaliśmy o przygotowanym projekcie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Ustawa to dotyka kwestii tzw. przesyłki hybrydowej.

Co to takiego?

Zgodnie z ustawą Prawo pocztowe, poczta ma prawo do otwarcia przesyłki, jej skanowania i przesłania do adresata na jego adres elektroniczny.

Generalnie taka usługa jest dostępna od roku 2012, jednakże jej zastosowanie jest marginalne.

Natomiast w przywołanej powyżej ustawie pojawił się zapis, który wzbudził kontrowersje w środowisku prawniczym.

A mianowicie, w przypadku braku możliwości doręczenia na adres elektroniczny podany przez dany podmiot poczta będzie miało prawo doręczyć (art.5) :

(…) korespondencję, wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru, z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, w przypadku:

1)     braku możliwości doręczenia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych zgodnie z art. 4 albo

2)     gdy podmiot publiczny posiada wiedzę, że osoba fizyczna posiadająca adres do doręczeń elektronicznych została pozbawiona wolności.

I tutaj pojawiło się zagadnienie tajemnicy zawodowej, którą objęte jest działanie chociażby zawodowych pełnomocników.

Teoretycznie pracownicy poczty są obowiązani do przestrzegania tzw. tajemnicy pocztowej, jednakże niewątpliwie znacznie powiększy się krąg podmiotów, które będą miały dostęp do informacji objętych tajemnicą.

Dodatkowo przepisy tzw. tarczy antykryzysowej mają wprowadzić możliwość zastosowania przesyłki hybrydowej w:

  • postępowaniach administracyjnych
  • postępowaniach egzekucyjnych w administracji
  • postępowaniach prowadzonych na mocy ustawy, gdzie przepisy przewidują terminy wezwań/zawiadomień
  • postępowaniach karnych, karno-skarbowych
  • umowach cywilnoprawnych

Oprócz przywołanej tajemnicy wątpliwości wzbudza to, że poczta będzie dostarczać takie pisma na ostatni znany adres, ze skutkiem doręczenia. A co w przypadku, gdy taki adres już przez dany podmiot już nie istnieje. Tego nikt nie wie.

Dodatkowo wątpliwości wzbudza koncepcja skutecznego doręczenia we wszystkich przypadkach. Wedle informacji z Ministerstwa Cyfryzacji na taką przesyłkę należy wyrazić zgodę. Przytoczony przepis art. 5 projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych o takiej zgodzie nie wspomina, co dodatkowo pogłębia chaos w tym zakresie.