Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Specjalistyczne sądy do rozpatrywania sporów z zakresu prawa autorskiego


Opublikowano: 4 grudnia 2019

Rada Ministrów ponownie przyjęła projekt, którym powołuje specjalistyczne sądy do rozstrzygania sporów z zakresu prawa własności intelektualnej.

Sprawy mają być rozpatrywane przez 4 sądy okręgowe (Gdańsk, Katowice, Poznań, Warszawa) oraz 2 sądy apelacyjne (Katowice, Warszawa).

Ten podział uzupełni już działający XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów, który rozpatruje spory z zakresu wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych, przed którym nasza kancelaria miała już okazję występować.

Ponadto w powyższych sprawach będzie obowiązywała zasada reprezentacji przez zawodowego pełnomocnika: radcę prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego.

Zmiany mają wejść w życie 01 lipca 2020 r.