Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Zmiana przebiegu pojazdu, proceder przekręcania liczników


Opublikowano: 20 stycznia 2020

Od lat na wtórnym rynku pojawia się ogrom pojazdów, które mają zmieniony przebieg. Proceder ten można było traktować jako oszustwo, jednakże niezmiernie rzadko organy ścigania podejmowały czynności procesowe z tego zakresu. Rekordzista z ostatnich dni, dostawczy Mercedes, który miał zmieniony przebieg o ponad milion kilometrów (z ponad 2 na niecały jeden, swoją drogą niezła reklama).

Wracają jednak na grunt prawny. Wszystko zmieniło się 25 maja 2019 r., gdzie nowelizacją Kodeku karnego wprowadzono przepis art. 306a.

Art.  306a.  

§  1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§  2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§  3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Od kilku tygodni jesteśmy bombardowani informacjami, o zatrzymaniu kolejnych pojazdów, które zgodnie z ustaleniami funkcjonariuszy policji, miały zmieniony przebieg.
Doniesienia prasowe często wspominają o kierowcach, którzy musieli udzielać wyjaśnień, dlaczego dokonano zmiany przebieg.
Z kontekstu tych notek prasowych można dojść do wniosku, że kierowca pojazdu = sprawca przestępstwa.
Nic bardziej mylnego. Teraz dopiero się pojawia prawdziwe wyzwania dla organów ścigania, przecież regulacja stanowi, iż teraz trzeba ustalić kto dokonał tego przestępstwa.