Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Zmiany w prawie budowlanym


Opublikowano: 29 stycznia 2020

Sejm przyjął projekt zmian w kilku ustawach, które regulują przedsięwzięcia szeroko pojętych robót budowlanych.

Celem nowelizacji ustawy Prawo budowlane jest odformalizowanie procesu administracyjnego.

Wnioskodawcy (projekt Rady Ministrów) chcieli uporządkować kwestie związane z podziałem kategorii spraw należących do grup, gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie lub spraw, gdzie oba te procesy nie mają zastosowania.

Projekt ten został obecnie skierowany pod obrady izby wyższej parlamentu – Senatu, więc zapewne należy spodziewać się jeszcze jego modyfikacji.

Dlatego też trudno w tym momencie o ocenę, czy projekt usprawni inwestycje krajowe czy też będzie wręcz odwrotnie.

Ostatnio na tle obowiązujących przepisów analizowaliśmy kwestie różnicy pomiędzy tablicą reklamową a informacyjną i niestety możemy stwierdzić, iż projekt nie rozwiązuje wątpliwości w tym temacie.

Będziemy informować o postępach prac nad tym projektem.

Dla zainteresowanych wszystkimi zmianami – druk sejmowy nr 121 z dnia 19 grudnia 2019 r.